acte pentru schimbare permis

De la timpul pierdut și până la birocrație, schimbarea permisului auto nu este tocmai o plăcere, în special atunci când nu știți care sunt actele de care aveți nevoie pentru a vi se elibera un duplicat sau un permis de conducere cu un nou termen de valabilitate. acte pentru schimbare permis

Permisul de conducere auto e valabil 10 ani. Dacă v-a expirat sau urmează să vă expire, urmează să vă prezentăm ce acte sunt necesare pentru prezentarea personală la ghișeul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculari Vehicule pe raza căruia aveți domiciliul:

 1. Fișa deținătorului permisului de conducere – se obține și se completează in format electronic la ghișeu
 2. Cartea de identitate – original
 3. Dovada plății contravalorii permisului de conducere – 89 de lei, puteți achita taxa la CEC Bank
 4. Permisul de conducere (în original) care trebuie preschimbat
 5. Fișa medicală din care să rezulte că sunteți apt pentru a conduce autovehicule pe care trebuie să o depuneți în original

Când se eliberează permisul auto?

acte pentru schimbare permis

O dată ce ați obținut calificativul „Admis” la examenul de conducere, vă va fi eliberat și permisul auto care vă va da dreptul legal să vă puteți deplasa pe drumurile publice. De asemenea, permisul de conducere mai poate fi eliberat și la cerere, atunci când se solicită eliberarea unui permis auto cu o nouă valabilitate administrativă sau a unui duplicat.

În cazul în care vă doriți eliberarea la cerere, puteți solicita acest lucru oricărui serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor. Dacă alegeți să depuneți actele la un serviciu public din altă zonă decât cea de domiciliu, veți mai avea nevoie de două fotografii recente de 35×38,5mm, pe lângă documentele anterior menționate.

Eliberarea la cerere presupune documente adiționale atașate la dosarul de preschimbare permis

 

 1. Cererea-tip a solicitantului

Primul act de care veți avea nevoie este o cerere-tip. Pe aceasta o veți obține și completa în format electronic la ghișeul instituției (împreună cu declarația de pierdere/furt, dacă este cazul). Pe lângă cererea-tip, veți fi nevoit să completați și informațiile privitoare la fișa medicală și să prezentați dovada plății taxei pentru permisul de conducere.

 1. Actul de identitate în original

Este necesar să prezentați actul de identitate în original. Procedura este standard pentru confirmarea titularului.

 1. Achitarea taxei de 89 de lei pentru eliberarea permisului auto

Va trebui să păstrați dovada plății taxei permisului de conducere pentru a o înmâna la ghișeu o dată cu toate actele necesare în dosarul cu acte pentru procedura de schimbare permis auto.

 1. Fișa medicală

Această fișă reprezintă un document emis de o unitate medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt, din punct de vedere medical, să conducă autoturisme pentru care se solicită eliberarea permisului de conducere.

Va fi nevoie să aduceți fișa medicală doar în cazul în care doriți să vi se elibereze un permis auto cu o nouă valabilitate, indiferent dacă solicitarea este făcută înainte, ori după data expirării permisului auto.

Sunt doar câteva cazuri în care fișa medicală nu va fi necesară pentru procedura de schimbare a permisului auto. De regulă, se practică în momentul în care se dorește eliberarea unui permis auto duplicat:

 • când permisul a fost pierdut
 • când permisul a fost furat
 • când permisul s-a deteriorat
 • dacă titularul permisului şi-a schimbat numele
 1. Vechiul permis de conducere care a expirat

În cazul în care permisul auto nu a fost pierdut/furat, la schimbarea permisului pentru care termenul de valabilitate a expirat, veți fi nevoit să predați și permisul care se schimba.

 1. Fotografii color în format 35×38,5mm

Directiva de preschimbare permis stipulează faptul că dacă dumneavoastră alegeți să depuneți cererea la alt serviciu public comunitar, decât cel de domiciliu de care aparțineți sau dacă alegeți să trimiteți actele printr-un mandatar, va fi nevoie să depuneți și fotografii color în formatul menționat mai sus.

Notă 1:

Dacă vă numărați printre persoanele cărora li s-au anulat dreptul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune care ulterior a fost dezincriminată, atunci va trebui să prezentați pe lângă actele menționate anterior și hotărârea de dezincriminare, nefiind necesară susținerea unui alt examen ori o taxa suplimentară.

Notă 2:

În cazul cetățenilor străini, alături de cartea de identitate, pentru schimbarea permisului, va mai fi nevoie de prezentarea următoarelor documente la ghișeu:

 • carte de rezidenţă în original
 • permis de şedere
 • certificat de înregistrare însoţit de paşaport
 • paşaport diplomatic/serviciu, în original şi copie

Sursă: DRPCIV

Să fiți cu actele la zi indiferent de situație este absolut necesar. Conducerea unui vehicul în România cu permis de conducere expirat poate atrage după sine o taxa de 1160 lei, conform Codului Rutier în vigoare la momentul actual.

Pentru schimbarea permisului în cazul în care acesta este deteriorat. V-ați schimbat numele, ați pierdut permisul sau v-a fost furat, nu este necesară prezentarea unei fișe medicale pentru schimbare.

O să primiți, un duplicat cu aceeași valabilitate ca pentru permisul înlocuit. Noul permis îl veți primi în 5-15 zile. Până atunci vi se va elibera un document care atestă că ați depus actele pentru a schimba documentul.

Programare online pentru preschimbarea permisului de conducere
acte pentru schimbare permis
acte pentru schimbare permis

Contextul pandemic a reușit să simplifice sistemul birocratic în așa manieră încât să scutească timpul de așteptare la ghișeu pentru depunerea actelor necesare preschimbării permisului de conducere. Astfel că, DRPCIV a introdus serviciul de programare online, care ușurează procesul titularului de permis auto.

Prin urmare, cei care doresc schimbarea permisului auto pot face programare online și vor evita astfel statul la cozi. Programarea se poate face accesând site-ul DRCPIV și completând, foarte simplu, datele necesare.

Tot ce trebuie să faceți este să introduceți următoarele date:

 • Nume
 • Prenume
 • CNP
 • E-mail
 • Data programării
 • Ora programării
 • Să selectați căsuța „Nu sunt robot”

Și cererea dumneavoastră a fost înregistrată și trimisă către DRPCIV. Orele programărilor sunt respectate, de cele mai multe ori. Si nu veți mai fi nevoit să așteptați atât de mult la coadă.

Lista nu este atât de lungă și actele se obțin ușor. Așa că, aveți cartea de identitate la dumneavoastră, alături de toate documentele necesare înainte de să vă prezentați la DRPCIV. În plus. Recomandarea noastră este să vă programați online pentru a mai scuti niște timp în procesul de preschimbare al permisului auto. Niciodată nu strică să vă eficientizați timpul!

admin
Author: admin

Door admin

Geef een reactie

Open chat
Nevoie de ajutor?
Buna ziua
Cum vă putem ajuta?
%d bloggers liken dit: