Numar Permis De Conducere – Permis de conducere Numar

Numar Permis De Conducere

[showhide type=”pressrelease 1″]Press Release goes in here. | numar permis conducere | permis de conducere fara examen – nr permis de conducere

[/showhide]

Legislatie

O R D I N
privind forma si continutul permisului de conducere, permis de conducere fara examen

ORDIN nr 157 din 26 iunie 2012 al ministrului administratiei si internelor privind forma si continutul permisului de conducere – publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 430, din 28 iunie 2012 – actualizat pana la 30 iunie 2020 numar permis de conducere

In temeiul art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 7 alin. (5) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

[showhide type=”pressrelease 2″]Press Release goes in here. Permis de conducere cz | vreau sa cumpar permis de conducere original | vreau permis – numar permis de conducere – Numar permis conducere

[/showhide]

Ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

 

Art. 1 numar permis de conducere

Prezentul ordin stabileste forma si continutul permisului de conducere eliberat de autoritatile romane.

Art. 2

Forma si continutul permisului de conducere corespund modelului Uniunii Europene de permis de conducere si sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 3

(1) Restrictiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor si aspectele administrative se inscriu la rubrica „Restrictii” din permisul de conducere, potrivit codurilor armonizate ale Uniunii Europene prevazute in anexa nr. 2.

(2) Codurile armonizate ale Uniunii Europene se inscriu in permisul de conducere de catre personalul serviciilor publice comunigtare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul institutiei prefectului.

Art. 4

Punerea in circulatie a permisului de conducere a carui forma si continut sunt stabilite prin prezentul ordin se face incepand cu data de 19 ianuarie 2013.

Art. 5

Permisele de conducere eliberate pana la data de 19 ianuarie 2013 raman valabile pana la expirarea perioadei de valabilitate a acestora.

Art. 6

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 7

(1) prezentul ordin intra in vigoare la data de 19 ianuarie 2013.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.455/2006 privind forma, dimensiunile si continutul permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 5 octombrie 2006;

b) art. 23 alin. (1) si (4) si anexa nr. 8 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010. Numar permis de conducere

Art. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. numar permis

****

Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile art.1 alin.(1) si ale anexei I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificata si completata prin Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 29 noiembrie 2011, (OMAI 91/2014 adauga:) prin pct. I din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 20 noiembrie 2012, (OMAI 2/2017 adauga:) si prin Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 107 din 25 aprilie 2015.

 

Anexa nr. 1 la Ordinul privind forma si continutul permisului de conducere

FORMA SI CONTINUTUL PERMISULUI DE CONDUCERE
(modelul Uniunii Europene de permis de conducere) numar permis
I. Forma ( numar permis de conducere)

A. Forma este dreptunghiulara, avand aspectul unei carti de credit. Suportul este din policarbonat, iar personalizarea este realizata prin gravare cu laser.

Caracteristicile fizice ale suportului modelului Uniunii Europene de permis d eocnducere sunt in conformitate cu standardele ISO 7810 si ISO 7816-1.

Metodele de verificare a caracteristicilor permisului de conducere in vederea asigurarii conformitatii cu normele internationale sunt in concordanta cu standardul ISO 10373.

Permisul de conducere prezinta urmatoarele elemente pentru prevenirea falsificarii:

– suport inert UV;

– model de fundal rezistent la contrafacere prin scanare, tiparire sau copiere, care sa nu cuprinda culorile primare, cu cel putin doua culori speciale;

– microscriere;

– printare curcubeu;

– gravare guilloche pozitiv si negativ;

– elemente optice variabile;

– in zona fotografiei, modelul de fundal si fotografia prezinta o zona de suprapunere pe marginile fotografiei;

– elemente vizibile si opace fluorescente;

– elemente opace si transparente IR;

– caracteristici swoosh ale tiparului;

– tiparire prismatica;

– tiparire cu grosime variabila;

– holograma;

– fereastra transparenta;

– tiparire partiala tactila.

B. Dimensiunile sunt conforme cu standardul ISO 7810, dupa cum urmeaza:

– latime – 85,60 mm;

– inaltime – 53,98 mm;

– grosime – 0,76 mm;

– raza de racordare a colturilor – 3,18 mm.numar permis de conducere

II. Continutul ( numar permis de conducere)

II.1. Permisul de conducere este confectionat in sistem duplex (fata I si fata II verso). Informatiile inscrise pe fetele permisului trebuie sa poata fi citite cu ochiul liber, iar pe fata II (verso), in cazul rubricilor 9-12, sunt folosite caractere cu inaltimea de 5 puncte.

II.2. Fata I, prezentata in figura nr. 1, contine urmatoarele:

– denumirea documentului inscrisa cu majuscule – PERMIS DE CONDUCERE;

– inscrisul „ROMANIA” si indicativul statului in circulatia internationala „RO”, incadrat intr-un dreptunghi albastru si inconjurat de 12 stelute galbene;

– rubrici care cuprind urmatoarele date:

1. numele;

2. prenumele;

3. data si locul nasterii;

4. a) data emiterii permisului de conducere;

b) data expirarii permisului de conducere;

c) autoritatea emitenta;

d) codul numeric personal.

5. numarul permisului de conducere;

6. fotografia titularului;

7. semnatura titularului;

8. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul sa le conduca;

– cuvintele „Model al Uniunii Europene”, precum si denumirea „Permis de conducere” tradusa in toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, care se inscriu cu litere roz, pe fundal. numar permis de conducere

II.3. Fata II (verso), prezentata in figura nr. 2, contine urmatoarele:

– un tabel cu rubricile 9-12, avand urmatoarele semnificatii:

9. categoria (categoriile) de vehicule pe care titularul are dreptul sa le conduca;

10. data obtinerii fiecarei categorii: este data obtinerii categoriei prin examen. Aceasta data va fi retranscrisa pe noul permis la toate inlocuirile sau schimbarile ulterioare ale acestuia. Fiecare camp al datei este completat cu doua cifre in urmatoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ.LL.AA);

11. data expirarii fiecarei categorii. Fiecare camp al datei este completat cu doua cifre in urmatoarea ordine: ziua.luna.anul (ZZ.LL.AA);

12. informatii suplimentare/restrictii, sub forma codurilor armonizate ale Uniunii Europene, pentru fiecare categorie, dupa caz. In cazul in care un cod se aplica tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscriptionata pe orizontala cu acelasi numar (12) din subsolul tabelului;

12. informatii suplimentare/restrictii, in forma codificata, in privinta fiecarei categorii in cauza. In cazul in care un cod se aplica tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubrica inscriptionata pe orizontala cu acelasi numar (12) din subsolul tabelului, sub rubricile 9, 10 si 11;

13. spatiu destinat inscrierii datelor necesare gestionarii permisului;

14. spatiu alocat pentru inscrieri administrative sau legate de siguranta rutiera;

– denumirea explicativa a principalelor rubrici cuprinse pe fata I si fata II a permisului;

– codul de bare. numar permis de conducere

Permis de conducere numar – Comanda permis de conducere | permis de conducere original | vreau sa cumpar permis de conducere – Numar permis de conducere – nr permis de conducere

 

Figurile nr. 1 si 2 ale permisului de conducere, model al Uniunii Europene.Figura nr. 1 – Fata I a permisului de conducere    Fata I a permisului de conducere | numar permis de conducere

Figura nr. 2 – Fata II (verso) a permisului de conducereFata II (verso) a permisului de conducere

 

 

Anexa nr. 2 la Ordinul privind forma si continutul permisului de conducere
CODURILE COMUNITARE ARMONIZATE
(Inlocuita complet de ORDINUL 2 din 16 ianuarie 2017) numar permis de conducere

Codurile armonizate ale Uniunii Europene sunt numerotate de la 01 la 99, dupa cum urmeaza:

Conducatorul auto (considerente medicale) numar permis de conducere

01. Corectarea si/sau protejarea vederii

01.01. Ochelari

01.02. Lentila (lentile) de contact

01.05. Acoperitoare pentru ochi

01.06. Ochelari sau lentile de contact

01.07. Dispozitive optice specifice

02. Proteze auditive/dispozitiv ajutator pentru comunicare

03. Proteze/orteze ale membrelor

03.01. Proteze/orteze ale membrelor superioare

03.02. Proteze/orteze ale membrelor inferioare

Adaptari ale vehiculului

10. Transmisie modificata

10.02. Selectarea automata a treptei de viteza

10.04. Levierul schimbatorului de viteze adaptat

15. Ambreiaj modificat

15.01. Pedala de ambreiaj adaptata

15.02. Ambreiaj manual

15.03. Ambreiaj automat

15.04. Masuri pentru a preveni obstructionarea sau actionarea pedalei de ambreiaj

20. Sistem de franare modificat

20.01. Pedala de frana adaptata

20.03. Pedala de frana adaptata pentru piciorul stang

20.04. Pedala de frana prin talpa

20.05. Pedala de frana inclinata

20.06. Frana de serviciu manuala (adaptata)

20.07. Utilizare maxima a franei de serviciu consolidate cu o forta de … N (*) [de exemplu, „20.07(300N)”]

20.09. Frana de parcare adaptata

20.12. Separare inainte de pedala de frana/cu pedala la podea/cu pedala de frana detasata

20.13. Frana actionata cu genunchiul

20.14. Frana de serviciu actionata electronic

25. Sisteme de accelerare modificate

25.01. Pedala de acceleratie adaptata

25.03. Pedala de acceleratie inclinata

25.04. Pedala de acceleratie actionata manual

25.05. Pedala de acceleratie actionata cu genunchiul

25.06. Servoacceleratii (electronice, pneumatice etc.)

25.08. Pedala de acceleratie plasata in stanga

25.09. Separare inainte de pedala de acceleratie/cu pedala la podea/cu pedala de acceleratie detasata

31. Adaptari si protectii pedale

31.01. Set suplimentar de pedale paralele

31.02. Pedale la (sau aproape la) acelasi nivel

31.03. Protectie la obstructionarea sau actionarea pedalelor de acceleratie si frana atunci cand acestea nu sunt actionate cu piciorul

31.04. Podea inaltata

32. Sisteme de acceleratie si frana de serviciu combinate

32.01. Acceleratie si frana de serviciu ca sistem combinat actionat cu un brat

32.02. Acceleratie si frana de serviciu ca sistem servo combinat

33. Sisteme de acceleratie, frana de serviciu si directie combinate

33.01. Acceleratia, frana de serviciu si directia ca sisteme combinate servo actionate cu o mana

33.02. Acceleratia, frana de serviciu si directia ca sisteme combinate servo actionate cu doua maini

35. Dispozitive de comanda adaptate (comutatoare pentru faruri, stergator si spalator de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)

35.02. Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara eliberarea volanului

35.03. Dispozitive de comanda care pot fi actionate cu mana stanga fara eliberarea volanului

35.04. Dispozitive de comanda care pot fi actionate cu mana dreapta fara eliberarea volanului

35.05. Dispozitive de comanda care pot fi actionate fara eliberarea volanului si a comenzilor de acceleratie sau de frana combinate

40. Directie modificata

40.01. Utilizare maxima a directiei cu o forta de … N (*) [de exemplu „40.01(140N)”]

40.05. Volan ajustat (volan mai gros/mai subtire; volan cu diametru redus etc.)

40.06. Volan cu basculare

40.09. Actionare cu piciorul

40.11.Maner la volan

40.14. Sistem de directie adaptat alternativ actionat cu un brat

40.15. Sistem de directie adaptat alternativ actionat cu doua brate

42. Oglinda (oglinzi) retrovizoare modificata (modificate)

42.01. Oglinda retrovizoare adaptata

42.03. Oglinda retrovizoare interioara suplimentara pentru observarea traficului

42.05. Oglinda retrovizoare de unghi mort

43. Pozitia scaunului pentru sofer

43.01. Scaun pentru conducator cu inaltime adecvata pentru vizibilitate si distanta normala fata de volan si pedale

43.02. Scaun pentru conducator adaptat la forma corpului

43.03. Scaunul conducatorului auto cu suport lateral pentru stabilitate buna

43.04. Scaunul conducatorului auto cu rezematoare pentru brat

43.06. Centura de siguranta adaptata

43.07. Centura de siguranta de tip ham

44. Modificari ale motocicletelor (subcod obligatoriu)

44.01. Frana cu comanda unica

44.02. Frana de mana (adaptata) (pentru roata din fata)

44.03. Frana de mana (adaptata) (pentru roata din spate)

44.04. Maneta de acceleratie (adaptata)

44.08. inaltimea scaunului permite conducatorului, in pozitia sezand, sa aiba in acelasi timp ambele picioare pe suprafata drumului.

44.09. Forta maxima cu care se poate aplica frana pe roata din fata … N (*) [de exemplu „44.09” (140N)]

(*) Aceasta forta arata capacitatea conducatorului auto de actionare a sistemului.

44.10. Forta maxima cu care se poate aplica frana pe roata din spate … N (*) [de exemplu „44.10” (240 N)]

(*) Aceasta forta arata capacitatea conducatorului auto de actionare a sistemului.

44.11. Rezematoare pentru picioare adaptata

44.12. Maneta adaptata

45. Numai motocicleta cu atas

46. Numai tricicluri

47. Limitat la vehiculele cu mai mult de doua roti care nu necesita pozitia de echilibru a conducatorului auto la pornire, oprire si stat in picioare

50. Limitat la un anumit vehicul/un anumit numar de sasiu (numarul de identificare al vehiculului, NIV)

Litere utilizate in combinatie cu codurile 01-44 pentru specificatii suplimentare:

a stanga

b dreapta

c mana

d picior

e mijloc

f brat

g degetul mare

Coduri pentru utilizare limitata

61. Limitare la calatorii in timpul zilei (de exemplu: o ora dupa rasaritul soarelui si o ora inainte de apusul soarelui)

62. Limitare la calatorii pe o raza de … km de la domiciliul titularului sau doar in interiorul orasului/regiunii

63. Conducere fara pasageri

64. Limitare la calatorii cu o viteza de maximum … km/h

65. Conducere autorizata doar in prezenta unui insotitor care poseda permis de conducere de categorie cel putin echivalenta

66. Fara remorca

67. Nu este permisa conducerea pe autostrazi

68. Nu este permis consumul de alcool

69. Restrictionat la conducerea vehiculelor echipate cu un etilotest antidemaraj in conformitate cu EN 50436. Indicarea unei date de expirare este optionala (de exemplu „69” sau „69 (01.01.2016”) numar permis de conducere

Aspecte administrative (numar permis de conducere) | cumpara permis de conducere

70. Schimbarea permisului nr. … eliberat de … (semn distinctiv UE/ONU in cazul unei tari terte, de exemplu: „70.0123456789.NL”)

71. Duplicatul permisului nr. … (semn distinctiv UE/ONU in cazul unei tari terte, de exemplu: „71.987654321HR”)

73. Limitat la vehiculele din categoria B cu 3 sau 4 roti si motor (B1)

78. Limitat la vehiculele cu schimbator de viteze automat

79. (…) Limitat la vehiculele care respecta specificatiile indicate in paranteze, in vederea aplicarii articolului 13 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformata), cu modificarile si completarile ulterioare

79.01. Limitat la vehicule cu doua roti, cu sau fara atas

79.02. Limitat la vehiculele din categoria AM cu trei roti sau de tip cvadriciclu usor

79.03. Limitat la tricicluri

79.04. Limitat la tricicluri combinate cu o remorca avand o masa maxima autorizata care nu depaseste 750 kg

79.05. Motocicleta din categoria A1 cu un raport putere/masa mai mare de 0,1 kW/kg

79.06. Vehicul din categoria BE unde greutatea maxima autorizata a remorcii depaseste 3 500 kg

80. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip triciclu cu motor care nu au implinit 24 de ani

81. Limitat la titularii unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria A de tip motocicleta cu doua roti care nu au implinit 21 de ani

95. Conducatorul auto detinator de certificat de competenta profesionala (CPC) care indeplineste obligatia de aptitudine profesionala prevazuta in Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului si a Directivei 91/439/CEE a Consiliului si de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului pana la … [de exemplu „95(01.01.12)”]

Numar permis conducere – nr permis de conducere – permis de conducere numar – numar permis

96. Vehicule din categoria B combinate cu o remorca cu o masa maxima autorizata de peste 750 kg, unde greutatea maxima autorizata a unei astfel de combinatii depaseste 3 500 kg, dar nu este mai mare de 4 250 kg

97. Nu are dreptul de a conduce un vehicul din categoria C1 care intra in domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele in transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de inregistrare in transportul rutier si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind armonizarea anumitor dispozitii ale legislatiei sociale in domeniul transporturilor rutiere (JOUE, seria L, nr. 60, 28.04.2014)

 

Codurile 100 si peste: coduri nationale valabile doar pentru conducere pe teritoriul statului membru care a eliberat permisul.

In cazul in care un cod se aplica tuturor categoriilor pentru care a fost eliberat permisul, acesta se poate imprima la rubricile 9, 10 si 11.

 

ORDIN nr.157 din 26 iunie 2012 actualizat pana la 31 ianuarie 2017 – Acte normative, in ordine cronologica: numar permis de conducere

ORDIN 157 din 26 iunie 2012 al ministrului administratiei si internelor privind forma si continutul permisului de conducere – publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 430, din 28 iunie 2012;

ORDIN 91 din 13 iunie 2014 al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea OMAI 157/2012 – Monitorul Oficial, Partea I, nr. 442, din

Open chat
Nevoie de ajutor?
Buna ziua
Cum vă putem ajuta?
%d blogeri au apreciat: