schimbare permis uk in romanesc 2022

Preschimbarea permisului de conducere și recunoașterea lui în UE/ schimbare permis uk in romanesc 2022

Schimbare permis uk in romanesc 2022. Schimbarea permisului de conducere din limba ENGLEZĂ în ROMÂNĂ în Marea Britanie nu este imposibilă, așa cum ați putea crede. Noul permis va avea aceeași vechime ca și cel românesc, NU veți pierde anii de experiență (buni pentru asigurări). Cum procedați pentru a vă schimba permisul? Procedura este foarte simplă. Nu durează foarte mult timp pentru a vă schimba permisul românesc în Anglia:

Preschimbarea permisului de conducere în UE / schimbare permis uk in romanesc 2022

schimbare permis uk in romanesc 2022. Nu puteți avea, simultan, mai mult de un singur permis de conducere emis în UE. Dacă vă mutați în altă țară din UE, în mod normal nu va trebui să vă schimbați permisul cu unul local. Totuși, dacă doriți, puteți face acest lucru în mod voluntar, solicitând un permis echivalent în noua țară de reședință.

Preschimbarea voluntară a permisului de conducere în altă țară din UE

Dacă doriți să vă preschimbați în mod voluntar permisul de conducere, trebuie să fiți rezident al țării respective și să îndepliniți condițiile pentru obținerea unui permis de conducere (vârsta minimă, stare de sănătate adecvată etc.).

Înainte de a vă preschimba permisul de conducere, autoritățile din noua țară își vor contacta omologii din țara în care ați avut reședința anterioară pentru a verifica dacă permisul de conducere nu a fost restricționat, suspendat sau retras. Dacă preschimbați un permis de tip vechi, vi se va elibera unul nou, în format standard (din plastic, de dimensiunile unui card de credit, cu fotografie, disponibil din 2013).

Preschimbarea obligatorie a permisului de conducere în altă țară din UE

Va trebui să vă preschimbați permisul de conducere:

  • dacă permisul pe care îl dețineați este deteriorat, l-ați pierdut sau vi s-a furat
  • după 2 ani petrecuți în țara în care aveți reședința stabilă, dacă aveți un permis cu perioadă nedefinită de valabilitate (doar dacă acest lucru este cerut de autoritățile naționale din țara în care locuiți)
  • în cazul în care comiteți o infracțiune rutieră în țara în care locuiți.

Avertisment

Când vă schimbați permisul inițial de conducere cu unul local, va trebui să respectați normele țării respective (de exemplu, în ceea ce privește perioadele de valabilitate și controalele medicale).

Caz real

schimbare permis uk in romanesc 2022

Monica locuiește în Cipru și are un permis de conducere italian care a fost deteriorat. Pentru a conduce din nou, ea trebuie să își înlocuiască permisul italian cu unul cipriot. Acesta va fi valabil pe o perioadă de 15 ani, spre deosebire de permisul eliberat în Italia, care expiră după 10 ani.

Aflați ce trebuie să faceți dacă vă pierdeți sau vi se fură permisul de conducere pe durata călătoriei în străinătate.

Recunoașterea permisului de conducere în UE

Vi se recunoaște permisul de conducere în UE dacă:

Dețineți un model vechi emis în UE?

Dacă aveți un model vechi, încă îl puteți folosi în toate țările din UE. În cazul în care îl reînnoiți, vi se va elibera modelul UE standard. Înlocuirea permisului vechi cu unul nou trebuie să se realizeze până în 2033 cel târziu.

Dețineți un permis valabil pe viață?

Permisele de conducere europene valabile pe viață sunt recunoscute în toate țările din UE. Totuși, va trebui să contactați autoritățile naționale pentru a afla când trebuie să înlocuiți permisul cu modelul standard.

Dețineți un permis de conducere provizoriu sau temporar?

Permisele provizorii sau temporare și permisele internaționale. (Sau orice alte certificate eliberate în țara de origine) nu sunt reglementate la nivel european. Din acest motiv, este posibil să nu fie recunoscute în alte țări din UE.

Dacă aveți un permis provizoriu și vă mutați în altă țară din UE. Contactați autoritatea națională competentă din acea țară pentru a afla ce norme se aplică acolo.

Dețineți un permis de conducere eliberat într-o țară din afara UE?

Unele țări din UE pot recunoaște permisele eliberate într-o serie de țări din afara Uniunii. Dacă aveți un permis european de conducere care v-a fost eliberat în schimbul unui permis emis de o țară din afara UE și doriți să vă mutați în altă țară din Uniune, rețineți că este posibil ca permisul nou să nu fie recunoscut de țara în cauză.

Pentru a afla în ce condiții pot fi recunoscute permisele de conducere eliberate în afara UE. Contactați autoritățile locale din noua țară.

Caz real

Angeles este din Chile, dar s-a mutat în Spania în urmă cu câțiva ani. Întrucât Spania recunoaște permisele eliberate de Chile, Angeles a putut obține un permis spaniol, după îndeplinirea câtorva formalități administrative.

Ea poate conduce oriunde în UE cu acest nou permis. Totuși, dacă se mută din Spania în altă țară din UE. Va trebui să verifice dacă autoritățile de acolo îi recunosc permisul spaniol special.

Dacă și țara în care se mută recunoaște automat permisul original, eliberat în Chile. Angeles va putea folosi în continuare permisul preschimbat în Spania. Dacă nu, va trebui probabil să solicite recunoașterea oficială a permisului din Chile sau să îl preschimbe în noua țară.

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

DOCUMENTE NECESARE :

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul depune personal, la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de pe raza județului unde are domiciliul sau reședința, următoarele documente:

a) 1. permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin (Anexa 1) a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.b) și c) din ordin (Anexele 2 și 3) se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau

2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere. In cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile statelor membre UE. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia.

b) documentul de identitate al solicitantului. Precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România prevăzute la art.1 alin.(6) din ordin;

c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr.4 din ordin, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura; Cererea de preschimbare a permisului de conducere eliberat de autorităţile competente ale altui stat cu un document similar românesc poate fi descărcată de pe site-ul instituţiei noastre (vezi secțiunea taxe și formulare)

d) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată din care să rezulte că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.

e) dovada achitării taxei prevăzute de lege (89 lei – poate fi achitată prin virament sau prin mijloace de plată on-line, detalii – https://www.apps.ro.

Documente necesare pentru preschimbarea permisului de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu document similar românesc

DOCUMENTE NECESARE schimbare permis uk in romanesc 2022

pentru preschimbarea permisului de conducere emise de Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord cu document similar românesc

Pentru preschimbarea permisului de conducere, solicitantul va trebui să depună personal, la serviciul public comunitar pe a cărui rază de competenţă teritorială are domiciliul sau reşedinţa, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină următoarele documente:

  1. a) permisul de conducere național eliberat de autorităţile Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, în original și traducerea legalizată în limba română a acestuia sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere. În cazul încare acest document nu este întocmit în limba română. Se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia);
  2. b) documentul de identitate (original și copie) – pentru cetăţenii români sau documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidenţă legală pe teritoriul României (original și copie) – pentru cetăţenii statelor membre, precum şi pentru membrii de familie ai acestora, care nu sunt cetăţeni ai statelor respective sau documentul care atestă la momentul solicitării, dreptul de şedere legală pe teritoriul României(original și copie) – pentru străini;

După primirea şi verificarea dosarului de preschimbare a permisului deconducere se restituie solicitantului documentul de identitate.

  1. c) cererea tip, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 4,completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura;
  2. d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – 89 lei(CEC Bank, BCR, ghiseul.ro),
  3. e) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere trebuie să conţină şi documentul emis de o unitate de asistenţă medicală autorizată(fișă medicală)din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menţionate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare. Lista unităţilor medicale autorizate este disponibilă pe site-ul Ministerului Sănătăţii(http://www.ms.ro).
  4. f) documentul „driving record” care certifică valabilitatea pe categorii, a permisului de conducere, informații privind starea dreptului de a conduce, precum și un cod de validare(check code) cu ajutorul căruia Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor să poată verifica autenticitatea documentului. Solicitantul obține aceste informații de pe platforma pusă la dispoziție de către autoritățile britanice in acest scop, accesând site-ul instituției Driving license&Vehicle Registration la adresa: https://viewdrivingrecord.service.gov.uk/driving-record/licence-number.

By admin

Lasă un răspuns

Open chat
Nevoie de ajutor?
Buna ziua
Cum vă putem ajuta?
%d blogeri au apreciat: